SHARING IS CARING

Nu har jag tagit upp bloggandet igen för att skriva av mig. Här är mitt perspektiv av denna värld, som en 31-årig svensk/finsk kvinna, partner till Adrian och mamma till vår bebis Sam.

Sedan jag lärde mig att skriva har jag uttryckt mig genom dagböcker, musiktexter, tidningsartiklar, bloggar och sociala medier. Jag har många gånger känt att jag har mycket kunskaper som andra skulle kunna ha nytta av, men tänkt

“varför ska jag blogga, det är redan så många som gör…”

Men så lyssnade jag på Joel Osteen som pratade om hur man ska följa sin inre röst och inte låta sig styras av rädslan av kritik.

Min strävan är att leva livet på ett balanserat, hälsosamt och lyckligt sätt – detta efter att ha hanterat ångest, oro och stress i många år. Jag födde barn för ca 4 månader sedan och tänkte bl. a. dela vad jag tycker funkar för mig vad gäller kost och träning.

Både din och min tid är värdefull, så det kommer främst vara kortfattade inlägg med t.ex. en länk med “dagens träning” för att visa hur jag väljer att lägga upp min dag. Kommentera gärna om det är något du gillar eller ogillar!


Now I’ve taken up blogging again to deal with my writing-abstinence. Here’s my perspective of this world, as a 31-year-old Swedish/Finnish woman, partner to Adrian and mother to our baby Sam.

Since I learned to write, I have expressed myself through diaries, music lyrics, newspaper articles, blogs and social media. I’ve many times felt that I have a lot of knowledge that others could benefit from, but thought

“why should I blog, there are aldready so many who do…”

But I listened to Joel Osteen the other day, who talked about how to follow your inner voice and not let the fear of criticism decide.

My aspiration is to live life in a balanced, healthy and happy way – this after been dealing with anxiety, worry and stress for many years. I gave birth about 4 months ago and thought I’d share what I think works for me in terms of diet and exercise.

Both your and my time is valuable, so it will mainly be short posts with eg. a link with “today’s workout” to show how I choose to stucture my day. Feel free to comment if you like or dislike!

Advertisement

One thought on “SHARING IS CARING”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s