BJÖRNEN SOVER

Hej, vad kul att du besöker min blogg – jag hoppas du mår bra!
Personligen har jag befunnit mig i något slags energisparläge de senaste veckorna, där jag försöker vila så mycket som möjligt. Detta genom att meditera, göra yin yoga, äta hälsosamt och inte minst sova nästan lika mycket som vår bebis; en hel del på dagen och för lite på natten det vill säga. Man känner sig lite som en skugga av sitt forna jag efter att inte ha fått sova ordentligt på ett halvår…

Har någon annan upplevt en kraftigare hormonförändring ca 6 månader efter förlossningen?

Kommentera gärna. Jag har fått finnar och känner att humöret svänger mer än vanligt 😛
Jag ser verkligen fram emot att ta med min son till Finland för första gången – det blir ett välbehövligt miljöombyte.


Hi, how nice of you to visit my blog – I hope you’re well!
Personally, I’ve been in some kind of low power mode over the past few weeks, trying to rest as much as possible. This by meditating, doing yin yoga, eating healthy and not least sleeping almost as much as our baby; a lot during the day and too little at night, that is. You feel a bit like a shadow of your former self after not having been able to sleep properly for six months…

Has anyone else experienced a stronger hormone change about 6 months after birth?

Feel free to comment. I’ve got pimples and feel that the mood swings more than usual 😛
I really look forward to bring my son to Finland for the first time – an environmental change when most needed!

Advertisement

EBB AND FLOW

Hej! Vi har varit ute och fixat med trädgården i stort sett varje dag senaste veckan. Att sitta inne och blogga har inte blivit av; lusten att skriva kommer och går precis som allt annat i livet enligt pendelns lag.

För att balansera ut det tunga trädgårdsarbetet har jag gjort mycket Yin Yoga, yoga för underkroppen och ryggen samt pilates för bålen. Framförallt har jag prioriterat att meditera för återhämtning. Sedan februari 2019 utövar jag Transcendental Meditation 2×20 minuter per dag, vilket löser upp djupt lagrad trötthet och spänningar.

Jag ammar 2-3 gånger per natt just nu, och har introducerat både gröt och vanlig mat för Sam som äter med stor aptit. Vi har äntligen träffats i mammagruppen där jag bor – helt plötsligt är jag omringad av massa goa människor med bebisar i samma ålder som vår son 🙂


Hey there! We’ve been outside and tending the garden pretty much every day for the past week. I haven’t felt like sitting inside at the computer blogging; the will to write comes and goes just like everything else in life according to the law of the pendulum.

To balance out the heavy gardening I’ve done a lot of Yin Yoga, yoga for lower body and back, combined with pilates for the core. Above all I’ve prioritized meditating for recovery. Since February 2019 I do practice Transcendental Meditation 2×20 min per day, which dissolves deeply stored fatigue and tension.

I breastfeed 2-3 times a night right now, and have introduced both porridge and regular food for Sam who eats with great appetite. We have finally met in the parent’s group where I live – I’m all of a sudden surrounded by lots of nice local people with babies at the same age as our son 🙂

FOLLOW

Nu har Sam ammat 2-3 ggr per natt. En natt när han ville äta och ligga nära insåg jag att det enklaste är att bara följa honom. Är det okej att ta den enkla vägen?

Ett av mina mål 2020 är att bli snällare mot mig själv – och på så sätt bli snällare mot min omgivning. Att ta den enkla vägen är inte något jag är van vid, men när det kommer till Sam vill jag bara göra det som han faktiskt mår bäst av i stunden, vilket ändå ändras konstant.

Är det rätt så är det lätt?

Sam är inte ens fem månader gammal, så jag tänker att han kommer hinna bli stor och självständig och jag kommer hinna sakna den relativt korta tiden han är i fysiskt behov av mig..!
Vi har sedan han var 12 veckor följt ett schema med mat- och sovtider från boken “The New Contented Little Baby Book” skriven av Gina Ford. Jag uppskattar verkligen att ha någonting att utgå ifrån och falla tillbaks på. För det mesta sover och äter Sam enligt schemat – förutom amningen nattetid då..!

De senaste dagarna har jag känt mig trött i kroppen och inte ens haft lust att träna – återigen ges möjligheten att öva på att bara följa och lyssna på min kropp. Jag har gjort korta yoga-program, t.ex. Yoga To Cure och Gentle Yoga Flow.
Energin att blogga har inte riktigt funnits där heller, men idag kom lusten att skriva helt naturlig. Att jag inte pressar mig själv att hinna med allt, och istället kunna tänka att det jag faktiskt gjort är tillräckligt känns också som ett framsteg. Tack för att du besökte min hemsida, hoppas det inspirerar dig att vara snäll mot dig själv ❤


Sam has now been eating 2-3 times a night. One night when he wanted to eat and cuddle, I realized that the easiest thing to do was to just follow him. Is it okay to do things the easy way?

One of my goals in 2020 is to be kinder to myself – and in that way be kinder to my surroundings. Taking the easy way is not something I’m used to, but when it comes to Sam, I just want to do what’s best for him at the moment, which constantly is changing anyway.

If it’s right, it’s easy?

Sam is not even five months old, so I’m thinking that he will have time to get big and independent and I’ll miss the relatively short time he’s in physical need of me..!
Since he was 12 weeks we’ve been following a food and sleeping schedule from the book “The New Contented Little Baby Book” written by Gina Ford. I really appreciate having something to start from and fall back on. For the most part, Sam sleeps and eats according to the schedule – except for the nightly breastfeeding, that is..!

The last couple of days I’ve felt physically tired and didn’t even wanna work out – again given the opportunity to practice following and listening to my body. I’ve done short yoga programs, e.g. Yoga To Cure and Gentle Yoga Flow.
The energy to blog hasn’t really been there either, but today the desire to write came naturally. To not push myself to do everything and instead be able to think that what I’ve actually accomplished is good enough, is also a postitive progress. Thank you for visiting my website, I hope it inspires you to be kind to yourself ❤

BEGINNER’S LUCK?

Den här killen åt bara en gång i natt! Krokodiltårarna rann vid två tillfällen men det gick bättre än förväntat att trösta honom utan att amma. Nybörjartur? Jag är hursomhelst redo för natt nr 2; idag vilar jag från träningen och har redan sovit middag 2 timmar 🙂


This fellow ate only once last night! The crocodile tears were running on two occasions, but it went better than expected to comfort him without breastfeeding. Beginner’s luck? I’m ready for night #2; today I’m resting from training and have already slept a 2 hour nap 🙂

ANOTHER DAY IN PARADISE

Man blir ju inte direkt smart av dålig sömn men jag fattar inte att jag inte ringt BVC tidigare..! Jag pratade med vår barnmorska i morse; att Sam vaknar på natten och vill äta en gång i timmen verkar bara vara en ovana vi behöver jobba bort.

Vi ska fortsätta ge gröt och smakportioner under dagen, men även ersättning i flaska som sista mål på kvällen – då vet vi med säkerhet att han inte vaknar för att han behöver mat.
Det är mycket som händer i hans utveckling så här vid 20 veckors ålder; han kanske vaknar p.g.a. drömmar eller behovet av närhet. Jag ska försöka gå tillbaks till att amma honom 1-2 gånger nattetid, som innan denna fas. Målet är ju att enbart äta på dagen.

I natt får pappa flytta tillbaks till sovrummet och hjälpa till att trösta med napp och gungning! Goda nyheter för mig – mindre bra för Adrian 😉


You don’t get very smart from poor sleep, but I don’t understand why I didn’t call the child care center earlier.! I talked to our midwife this morning; Sam waking up at night and wanting to eat once every hour just seems to be a habit we need to adjust.

We’re gonna continue to give porridge and small portions of solids during the day, but then formula in the bottle as the last meal of the evening – in this way we know for sure that he doesn’t wake up because he needs food.
There’s a lot going on in his development at the age of 20 weeks; he might wake up because dreams or the need for closeness. I will try to go back to 1-2 feeds at night, as before this phase. The goal is to eat only during the day.

Tonight dad is allowed to move back to the bedroom and help comfort Sam with pacifier and rocking! Good news for me – less good for Adrian 😉

A PHASE

Sitter och googlar hur länge en tillväxtfas kan hålla på egentligen?! Jag ska ringa BVC imorgon och fråga haha… vi hade ytterligare en natt med amning en gång i timmen. Har tappat räkningen hur länge vi hållit på nu men typ en och en halv vecka? Jag förstår varken hur Sam orkar vakna eller äta så ofta.

Vi tänkte ge honom en flaska modersmjölksersättning igår kväll, men insåg runt 18:00 att vi inte vant honom vid flaskan riktig än, så vi började med det i morse istället. Han verkar inte orolig eller ledsen utan sover och äter som vanligt på dagen. Han gick med på flaskan efter ett tag och vi tycker han är världens bästa och duktigaste och gosigaste lilla sammets-semla… Nu får vi se hur det går inatt; trots denna branta uppförsbacke vet jag att det är en fas som snart är ett minne blott – en fas som samtidigt är himla mysig…


I sit and google how long a growth phase can last, for real?! I’m gonna call the child care center tomorrow and ask haha… we had another night of breastfeeding once every hour. I’ve lost count for how long we’ve been doing this but something like 10 days? I don’t understand how Sam manage to wake up or eat so often.

We were gonna give him a bottle of formula last night, but realized around 6pm that we haven’t used him to the bottle yet, so instead we started this morning. He doesn’t seem worried or sad and sleeps and eats as usual during the day. He took the bottle after a while and we think he is the world’s best and most cuddly little velvet muffin… We’ll see how it goes tonight; despite this steep uphill, I know that it’s a phase that soon will be nothing but a memory – a phase which at the same time is super cozy…

NOTHING REAL CAN BE THREATENED

Jag vet att inte alla läsare direkt berörs av bebis-livet, men du känner garanterat någon som har små barn. Innan jag själv fick barn hörde jag andra prata om hur jobbigt det är att vara vaken nattetid, men hittills har Sam ätit 2-3 gånger per natt som mest, så jag tänkte att det inte alls var så farligt som folk sa.

Sedan en vecka tillbaks har jag ammat 8-10 gånger per natt. Detta är det tuffaste jag varit med om fysiskt och psykiskt. Jag är så trött att jag gråter och mår illa. Det är svårt att föreställa sig hur det är, men jag vill, trots allt, säga att det fortfarande är värt det, till hundra tusen procent. Att känna Sams sammetslena handflator på min hud och höra hans ljuva andetag är oersättligt.

I och med att jag ligger och ammar, samt för tillfället lånar av min kropps reserver utan att få återhämtning, fortsätter jag jobba med yoga för höfter. Som förklaras i 15 minuters-videon nedan lagras mycket emotionell energi i musklerna runt höftlederna, så som piriformis, gluteus samt psoas – som kallas “the seat of our soul”. Att stretcha detta område kan göra att stress, oro och ångest kommer upp till ytan, men det är faktiskt syftet genom att positionen hålls i 2-4 minuter. Slutligen släpper den negativa känslan, och ersätts med en euforisk lättnad.

Nu, efter ett stort glas Pinotage Reserve och pizza, ska jag lyssna på Beyoncé och skura golvet.

I’m a savage, classy, bougie, ratchet… sassy, moody, nasty…


I know that not everyone is directly affected by the baby life, but you definitely know someone who has young children. Before I had a baby of my own, I heard others talk about how hard it is to be awake at night, but so far Sam has eaten 2-3 times per night at the most, so I figured it wasn’t so bad.

For the last week, I’ve been breastfeeding 8-10 times a night. This is the toughest I’ve been through physically and mentally. I’m so tired I cry and feel nausea. It’s hard to imagine what it’s like, but I still want to say that it’s worth it all, to a hundred thousand percent. To feel Sam’s velvety palms on my skin and hear the sound of his sweet breath is irreplaceable.

Since I lie down and breastfeed, and at moment borrow from my body’s back up energy without recovery, I continue to work with yoga for the hips. As explained in the 15 minute video below, much emotional energy is stored in the muscles around the hip joints, such as piriformis, the glutes and psoas – which is called “the seat of our soul”. Stretching this area can surface feelings like stress, worry and anxiety, but that is actually the purpose of holding the positions for 2-4 minutes. Finally, the negative feeling releases, and is replaced by a euphoric relief.

Now, after a big glass of Pinotage Reserve and pizza, I’m gonna listen to Beyoncé and scrub the floor.

I’m a savage, classy, bougie, ratchet… sassy, moody, nasty…

SPLITTRAD

Har varit vaken varannan timme varje natt i typ en vecka nu. Vår 19 veckor gamla bebis vill inte somna utan att snutta och ligga VÄLDIGT nära. Jag har hittills haft hormoner som hjälpt mig gå upp på nätterna, men de är på väg ut ur kroppen nu enligt mina syster, som har en 11 månader gammal bebis.

När man är som tröttast är det otroligt hur träning kan ge energi, samt balansera den. Att sträcka ut bindväven efter en natt i krampaktiga sovställningar känns SÅ bra. Denna yoga för split var dagens pass.


I’ve been awake every two hours every night for a week now. Our 19 week old baby doesn’t want to sleep without suckle and lying VERY close. So far I’ve had hormones that helped me get up at night, but they are decreasing now according to my sister, who has an 11-month-old baby.

When you feel the most tired, it’s amazing how exercise can give you energy, and balance it. Stretching out the connective tissue after a night in cramping sleeping positions feels SO good. This yoga for splits was today’s class.

UNNA SIG

Sam har vaknat nästan varannan timme för att äta flera nätter i rad nu. Han kommer in i ett nytt språng kommande vecka så det beror kanske på det eller någon tillväxtfas. I morse var jag sååå trött, du vet så där när man sitter och hulkar på toan haha.. så vi unnade oss granola och surdegsbröd; jag hade banan och jordnötssmör på ena halvan och St. Dalfour fikonmarmelad med ost på andra. Granolan, AXA’s Blueberry Date Cardamon, är också utan tillsatt socker.


Sam has woken up almost every two hours to eat several nights in a row now. He’s entering a new stage next week, so perhaps that’s why or because some growth phase. This morning, I was sooo tired, you know, when you sit and sob on the toilet haha.. so we treated ourselves with granola and sourdough bread; I had banana and peanut butter on one half and St. Dalfour fig marmalade with cheese on other. The granola, AXA’s Blueberry Date Cardamon, is also without added sugar.

HEARTBURN

https://making-the-web.com/clipart-9058731

Jag har haft halsbränna under i stort sett hela min graviditet – riktigt jobbigt… Min läkare sa att det är ok för mig att ta 1-2 st Omeprazol 20mg vilket har hjälpt lite i förebyggande syfte. Novalucol sugtabletter hjälper lite för stunden. Men så äntligen hittade jag någonting som verkligen har funkat för mig! I boken “For a blissful baby” med Maharishi Vedic Medicine rekommenderades ingefära, citron och Himalaya-salt. Jag har köpt Rynkeby ingefär-shot på flaska, men man kan annars göra egna shots. Jag blandar det med lite varmt vatten mellan måltiderna. Gott och lindrande 🙂


I’ve had heartburn during pretty much all of my pregnancy – so tiresome… My doctor said it’s ok for me to take 1-2 pcs of Omeprazol 20mg which has helped a little in a preventative purpose. Novalucol help for the moment. But finally I found something that really works for me! In the book “For a blissful baby” with Maharishi Vedic Medicine, they recommend ginger, lemon and Himalayan salt. I’ve bought ginger-shot on a bottle, but you can make your own shots too. I mix it with some warm water between meals. Tasty and soothing 🙂