WAKING UP

(Scroll down for English)
Jag vill berätta om ett fantastiskt verktyg jag nyligen hittat, som vägleder dig för att förstå sinnet i syfte att leva ett mer balanserat och tillfredsställt liv. Det är meditations-appen Waking Up utvecklad av Sam Harris – neurovetenskapsman, filosof, TED-föreläsare och New York Times bästsäljande författare.

Att öva meditation 10 minuter om dagen är att uttrycka en avsikt för dig själv; en avsikt att bli gladare, och i bättre position att göra andra gladare. Det är en avsikt att lida mindre, och att vara i en bättre position för att hjälpa andra att lida mindre. Att bli mer medveten och uppmärksam, och mindre distraherad av ens tankar, ger insikt och kunskap. Man ser saker precis som de är, från stund till stund; inte kategoriserade som bra eller dåliga, inte färgade av våra åsikter och tidigare erfarenheter.
Våra reaktioner är det vi är, tills reaktionerna observeras. Genom att lära oss att vakna upp, blir vi färre gånger lidande offer för omständigheterna.

Sam Harris beskriver vårt medvetande som den rymd där allt dyker upp – allt vi lägger märke till genom det vi ser, hör, känner, tänker. Man kan likna det med att sinnet är som en vidöppen himmel. Sadhguru beskriver samma begrepp som “en salig bakgrund som allt i livet spelas upp på”. Strävan är att vila som detta medvetande, och inte missta sig för att vara en tanke/känsla/objekt, utan se det som ett moln på himlen som dyker upp och sedan försvinner…


I want to tell you about a fantastic tool I recently found, which guides you to understand the mind in order to live a more balanced and fulfilled life. It is the meditation app Waking Up developed by Sam Harris – neuroscientist, philosopher, TED-talker and New York Times best-selling author.

To practice meditation for 10 minutes a day, is to express an intention for yourself; an intention to be happier, and in a better position to make others happier. It’s an intention to suffer less, and to be better placed to help others suffer less. Becoming more aware and less distracted by one’s thoughts, provides insight and knowledge. You see things exactly as they are, in each moment; not categorized as good or bad, not colored by our opinions and past experiences.
Our reactions are what we are, until the reactions are observed. By learning to wake up, we become less likely to suffer as victims of the circumstances.

Sam Harris describes our consciousness as the space where everything appears – everything we notice through what we see, hear, feel, think. Our mind is like a wide open sky. Sadhguru describes it as “a blissful background on which everything else in life can play”. The quest is to not confuse ourselves to be a thought/feeling/object that comes and goes, but to see it like a cloud appearing and disappearing in the sky…

Advertisement

NOTHING REAL CAN BE THREATENED

Jag vet att inte alla läsare direkt berörs av bebis-livet, men du känner garanterat någon som har små barn. Innan jag själv fick barn hörde jag andra prata om hur jobbigt det är att vara vaken nattetid, men hittills har Sam ätit 2-3 gånger per natt som mest, så jag tänkte att det inte alls var så farligt som folk sa.

Sedan en vecka tillbaks har jag ammat 8-10 gånger per natt. Detta är det tuffaste jag varit med om fysiskt och psykiskt. Jag är så trött att jag gråter och mår illa. Det är svårt att föreställa sig hur det är, men jag vill, trots allt, säga att det fortfarande är värt det, till hundra tusen procent. Att känna Sams sammetslena handflator på min hud och höra hans ljuva andetag är oersättligt.

I och med att jag ligger och ammar, samt för tillfället lånar av min kropps reserver utan att få återhämtning, fortsätter jag jobba med yoga för höfter. Som förklaras i 15 minuters-videon nedan lagras mycket emotionell energi i musklerna runt höftlederna, så som piriformis, gluteus samt psoas – som kallas “the seat of our soul”. Att stretcha detta område kan göra att stress, oro och ångest kommer upp till ytan, men det är faktiskt syftet genom att positionen hålls i 2-4 minuter. Slutligen släpper den negativa känslan, och ersätts med en euforisk lättnad.

Nu, efter ett stort glas Pinotage Reserve och pizza, ska jag lyssna på Beyoncé och skura golvet.

I’m a savage, classy, bougie, ratchet… sassy, moody, nasty…


I know that not everyone is directly affected by the baby life, but you definitely know someone who has young children. Before I had a baby of my own, I heard others talk about how hard it is to be awake at night, but so far Sam has eaten 2-3 times per night at the most, so I figured it wasn’t so bad.

For the last week, I’ve been breastfeeding 8-10 times a night. This is the toughest I’ve been through physically and mentally. I’m so tired I cry and feel nausea. It’s hard to imagine what it’s like, but I still want to say that it’s worth it all, to a hundred thousand percent. To feel Sam’s velvety palms on my skin and hear the sound of his sweet breath is irreplaceable.

Since I lie down and breastfeed, and at moment borrow from my body’s back up energy without recovery, I continue to work with yoga for the hips. As explained in the 15 minute video below, much emotional energy is stored in the muscles around the hip joints, such as piriformis, the glutes and psoas – which is called “the seat of our soul”. Stretching this area can surface feelings like stress, worry and anxiety, but that is actually the purpose of holding the positions for 2-4 minutes. Finally, the negative feeling releases, and is replaced by a euphoric relief.

Now, after a big glass of Pinotage Reserve and pizza, I’m gonna listen to Beyoncé and scrub the floor.

I’m a savage, classy, bougie, ratchet… sassy, moody, nasty…

GOOD ENOUGH

Me and my sister in Solna, Stockholm

En av de finaste komplimangerna jag fått var att jag är en “doer”. Att prata om saker man vill göra men aldrig komma till skott eller skjuta upp saker tills det är perfekt slutar ofta med att man inte gör någonting alls. Jag har lagt många timmar den senaste tiden på att fixa mina sidor på WordPress och Clickfunnels. Jag är långt ifrån klar men tänker bryta vanan av att göra allt 150 %, och istället köra på

good enough.

Som jag skrev i About vill jag dela upp- och nedgångar, både privat och inom mitt företagande online. Att skräddarsy domäner, sidor, menyer, autosvar, plugins osv är inte enkelt!! Att söka på Google och YouTube efter information om hur man ska göra kräver tid och fokus, men genom att inte få svaret “serverat” ges en djupare förståelse. Den kunskapen kan sedan läras ut till andra. Min vision är ju att kunna coacha andra att tjäna pengar online.

Jag kom jag precis upp till min syster i Stockholm och har känt mig lite stressad under eftermiddagen över att ha så mycket att göra med hemsidan. Stress är tankar, och kom ihåg att vi är så mycket mer än vårt sinne. Men en annan ny vana jag försöker implementera är att fira alla små framsteg. Hur ofta genomför vi inte massa saker och bara går vidare till nästa, och nästa, och nästa? Vi kommer aldrig bli klara, jag hoppas i alla fall inte det, så jag tror det är lika viktigt att blicka tillbaka och se vad man har åstadkommit, som att ha en vision om vart man är på väg.


One of the finest compliments I received was that I am a “doer”. Talking about things you want to do but never get into it or postpone it until it is perfect often ends with that you do nothing at all. I have spent many hours lately fixing my pages on WordPress and Clickfunnels. I’m far from ready but intend to break the habit of doing everything 150 %, and instead go for

good enough.

As I wrote in About, I want to share the ups and downs, both in private life and in my business online. Customizing domains, pages, menus, autoresponders, plugins etc is not easy!! Searching on Google and YouTube for information on how to proceed requires time and focus, but by not getting the answer “served” gives a deeper understanding. The knowledge can then be taught to others. My vision is to be able to coach others to make money online.

I just got to my sister in Stockholm and have felt a bit stressed during the afternoon over having so much to do with the website. Stress is thoughts, and remember that we are greater than our mind. Another new habit I try to implement is to celebrate all the small steps in progress. How often do we accomplish lists of things and just move on to the next, and next, and next? We will never be ready, at least I hope not, so I think it is just as important to look back and see what you have achieved, as having a vision of where you are going.

Vad är det du ska hinna och vad händer om du inte gör det?

Okej så jag har en viss livsstil för att vara hälsosam och ta hand om mig själv. Men det skulle inte göra något om jag t.ex. åt godis eller mjölkprodukter någon gång ibland eller inte tränade lika ofta, som om man jämför med hur stress skadar kroppen.
Stress är något som väldigt många lider av, vissa kanske omedvetna om det. Långvarig stress är verkligen allvarligt, det bryter ner kroppen.
Stress är tankarmycket tankar skapar för mycket energi i huvudet och det uppstår obalans. För att leva på ett annat sätt måste man lära sig att tänka på ett annat sätt, jag tror att det handlar om att hela tiden påminna dig själv om att vara med i det man gör, att tömma huvudet på tankar, att känna mer och tänka mindre.

Jag har varit utbränd pga. stress två gånger, och trots att det har gått några år och jag under perioder känner mig lugn och stabil, räcker det med några dagar av mycket stress och påfrestning för att jag ska känna mig totalt slut igen. Jag tror inte att man faller tillbaks på ruta ett direkt, men det kan ta flera dagar och till och med veckor för att “komma tillbaks”, genom att hela tiden påminna mig om att ta en sak i taget, att vara med i det jag gör. Man får tvinga sig att vara här och nu och inte sen/igår/imorgon.
Vi är inga maskiner, vi är känsliga och påverkas konstant av det vi utsätter oss för. Det är inte jobbet, trafiken eller något annat yttre som egentligen är orsaken till att vi stressar, utan det är hur man tänker.
Vem är det som satt upp dina mål och krav? Är det du själv eller någon annan? Vad är det du måste hinna? Vad händer om du inte gör det?
Jag vet att det sista man känner för när man är som mest uppe i varv är att sätta sig ner och ta en paus, kanske göra en koncentrationsövning, lägga sig och lyssna på sitt hjärtslag, men det beror mycket på att man inte vill känna den ångest som stress skapar, för den känns inte medans man väl är “igång”. Men de känslorna finns där inne och växer ända tills man tar tag i att “möta” dem. De kan annars komma ut i form av t.ex. ilska, eller så går det så långt att man går in i väggen.

 

När jag var på massage i torsdags fick jag den här oljan. Det är en kombination av persikokärnolja, kokosolja, tistelolja, jojobaolja, eterisk citrus- och mandarinolja, morotsextrakt och antioxidant rosmarin.
Det ska tydligen hjälpa kroppens energisystem och fysiska kemi att komma i balans. Alla innehållande oljor har sina individuella goda egenskaper för både invärtes och utvärtes bruk. Man dricker 1 tsk/dag och smörjer in 1 droppe 1-3 ggr/dag vid halsgropen, nyckelbenen eller under foten. http://soullife.vitamera.se/ 

Jag tror att det inte skadar att testa saker som t.ex. den här oljan, man får hitta det som funkar för en själv. Men allt börjar och slutar med tankar, så det viktiga är att försöka märka när tankarna sticker iväg och man tappar fokus på det man gör, just nu. Bara att märka att man har tankar på allt och inget, är att öva sig att vara med. Att inte vara med, är att gå miste om livet.
Nedanstående text har jag fått från en film (Hit and Run 2012), det är så löjligt hur mycket det hjälpt mig att tänka de här meningarna.

Ta ett djupt andetag. Det enda du behöver tänka på är just nu. Det finns inget igår och det finns inget imorgon. Det finns bara nu. Du är inte sen till något, och du kommer inte missa någonting. Du är precis där du ska vara, och du är precis den du ska vara. Och vad som än händer idag, är precis det som ska hända.