ANOTHER DAY IN PARADISE

Man blir ju inte direkt smart av dålig sömn men jag fattar inte att jag inte ringt BVC tidigare..! Jag pratade med vår barnmorska i morse; att Sam vaknar på natten och vill äta en gång i timmen verkar bara vara en ovana vi behöver jobba bort.

Vi ska fortsätta ge gröt och smakportioner under dagen, men även ersättning i flaska som sista mål på kvällen – då vet vi med säkerhet att han inte vaknar för att han behöver mat.
Det är mycket som händer i hans utveckling så här vid 20 veckors ålder; han kanske vaknar p.g.a. drömmar eller behovet av närhet. Jag ska försöka gå tillbaks till att amma honom 1-2 gånger nattetid, som innan denna fas. Målet är ju att enbart äta på dagen.

I natt får pappa flytta tillbaks till sovrummet och hjälpa till att trösta med napp och gungning! Goda nyheter för mig – mindre bra för Adrian 😉


You don’t get very smart from poor sleep, but I don’t understand why I didn’t call the child care center earlier.! I talked to our midwife this morning; Sam waking up at night and wanting to eat once every hour just seems to be a habit we need to adjust.

We’re gonna continue to give porridge and small portions of solids during the day, but then formula in the bottle as the last meal of the evening – in this way we know for sure that he doesn’t wake up because he needs food.
There’s a lot going on in his development at the age of 20 weeks; he might wake up because dreams or the need for closeness. I will try to go back to 1-2 feeds at night, as before this phase. The goal is to eat only during the day.

Tonight dad is allowed to move back to the bedroom and help comfort Sam with pacifier and rocking! Good news for me – less good for Adrian 😉

Advertisement

NOTHING REAL CAN BE THREATENED

Jag vet att inte alla läsare direkt berörs av bebis-livet, men du känner garanterat någon som har små barn. Innan jag själv fick barn hörde jag andra prata om hur jobbigt det är att vara vaken nattetid, men hittills har Sam ätit 2-3 gånger per natt som mest, så jag tänkte att det inte alls var så farligt som folk sa.

Sedan en vecka tillbaks har jag ammat 8-10 gånger per natt. Detta är det tuffaste jag varit med om fysiskt och psykiskt. Jag är så trött att jag gråter och mår illa. Det är svårt att föreställa sig hur det är, men jag vill, trots allt, säga att det fortfarande är värt det, till hundra tusen procent. Att känna Sams sammetslena handflator på min hud och höra hans ljuva andetag är oersättligt.

I och med att jag ligger och ammar, samt för tillfället lånar av min kropps reserver utan att få återhämtning, fortsätter jag jobba med yoga för höfter. Som förklaras i 15 minuters-videon nedan lagras mycket emotionell energi i musklerna runt höftlederna, så som piriformis, gluteus samt psoas – som kallas “the seat of our soul”. Att stretcha detta område kan göra att stress, oro och ångest kommer upp till ytan, men det är faktiskt syftet genom att positionen hålls i 2-4 minuter. Slutligen släpper den negativa känslan, och ersätts med en euforisk lättnad.

Nu, efter ett stort glas Pinotage Reserve och pizza, ska jag lyssna på Beyoncé och skura golvet.

I’m a savage, classy, bougie, ratchet… sassy, moody, nasty…


I know that not everyone is directly affected by the baby life, but you definitely know someone who has young children. Before I had a baby of my own, I heard others talk about how hard it is to be awake at night, but so far Sam has eaten 2-3 times per night at the most, so I figured it wasn’t so bad.

For the last week, I’ve been breastfeeding 8-10 times a night. This is the toughest I’ve been through physically and mentally. I’m so tired I cry and feel nausea. It’s hard to imagine what it’s like, but I still want to say that it’s worth it all, to a hundred thousand percent. To feel Sam’s velvety palms on my skin and hear the sound of his sweet breath is irreplaceable.

Since I lie down and breastfeed, and at moment borrow from my body’s back up energy without recovery, I continue to work with yoga for the hips. As explained in the 15 minute video below, much emotional energy is stored in the muscles around the hip joints, such as piriformis, the glutes and psoas – which is called “the seat of our soul”. Stretching this area can surface feelings like stress, worry and anxiety, but that is actually the purpose of holding the positions for 2-4 minutes. Finally, the negative feeling releases, and is replaced by a euphoric relief.

Now, after a big glass of Pinotage Reserve and pizza, I’m gonna listen to Beyoncé and scrub the floor.

I’m a savage, classy, bougie, ratchet… sassy, moody, nasty…