OUT OF MY MIND

När små bebisar gråter hysteriskt kan man ta dem till ett annat rum för att överraska dem med en ny miljö. Den drastiska förändringen ger ett annat fokus och bebisen slutar därför ofta gråta.

För mig är träning som ett mentalt miljöombyte, så även om jag är mentalt trött p.g.a. den nattliga amningen får fysisk träning mig att må bättre. Det förbättrar ju även sömnen, samtidigt som man får lite egen-tid.

Innan frukost gjorde jag 20 min Ashtanga yoga i ett ganska snabbt flöde – det var skönt att inte hinna tänka 🙂
På eftermiddagen tränade jag ett av Alexia Clarks challenge-program; supersets (utan vila) där olika styrkeövningarna utförs i 40 sekunder, för att bytas till en statisk övning i 20 sekunder. Alexia Clarks app kan testas gratis i 7 dagar.


When small babies cry hysterically, you can bring them to another room to surprise them with a new environment. The drastic change gives a different focus and the baby often stop crying.

For me, exercise is like a mental environment change, so even though I’m mentally tired because of the nightly breastfeeding, physical exercise makes me feel better. It improves your sleep and gives you some time for yourself.

Before breakfast I did 20 minutes of Ashtanga yoga in a pretty fast flow – it was nice not to have time to think 🙂
In the afternoon, I did one of Alexia Clark’s challenge programs; supersets (without rest) where strength exercises are performed for 40 seconds, to be switched to a static exercise for 20 seconds. Alexia Clark’s app has a 7 day free trial.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s