FASTING

Jag fastar två gånger i månaden enligt denna kalender. Jag blir inte hungrig eftersom jag är inställd på att inte äta. Det enda jag intar är vatten eller örtte, inget annat. Dessa dagar tar jag det bara lugnt och lägger mig tidigt. Jag upplever ett djupare stadie av meditation och andningsövningar under fastan. Andning ger oss mycket av det vi behöver. Genom andning avges även det som inte längre gör oss någon nytta.

När kroppen inte behöver bearbeta mat repareras och organiseras cellerna. När cellerna är organiserade sägs det att sjukdomar inte kan förtära cellerna.

Klicka här för en guidad meditation av Eric Ho.


I fast twice a month following this calendar. I don’t get hungry because I set my mind up not to eat. The only thing I consume is water or herbal tea, nothing else. These days I just take it easy and go to bed early. Breathing gives us much of what we need. Through breathing we also give away what no longer serves us. 

When the body doesn’t need to process food, the cells are repaired and organized. When the cells are organized, diseases cannot consume the cells.

Click here for a guided meditation by Eric Ho. 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s