Citat lördag 24 augusti

Min största rikedom är den djupa ro, i vilken jag strävar vidare och växer,
och vinner vad världen inte kan ta ifrån mig med eld eller svärd.

Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s