What makes a leader?

Amerikanska forskaren Warren Bennis intervjuande 90 av amerikas mest framgångsrika ledare. Han fann fyra tydliga gemensamma kännetecken:

1. De visste vad de var bra på och vad de inte var bra på – de hade god självkännedom.

2. De värderade sig själva högt, om de befann sig i en situation där de inte kände sig respekterade lämnade de den situationen.

3. De var bra lyssnare – de hade en liten rädsla för att lära av andra människor.

4. De hade alla minst en person som de kunde vara absolut uppriktiga mot, dvs. en relation utan rädsla.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s