Obs! Du som läser detta följer frivilligt med mig när jag bollar med mig själv. Risk för att jag då är svår att förstå.

Jag försöker arbeta med mig själv, med mitt inre, och jag önskar att jag gjorde det mer än vad jag gör, för det är det viktigaste arbetet som finns i hela världen.
Jag gör det för att förbättras som människa, eller rättare sagt för att förbättra min tillvaro, genom att vara en god människa. Det är egentligen det jag vill, att tillvaron ska vara god.
Motsatsen till god är ond, negativ. En negativ tillvaro är för mig egentligen en tillvaro där jag inte kan hantera mina egna negativa tankar angående den, så det negativa på utsidan gör mig negativ på insidan, och jag blir ett offer för omständigheten. Att ha negativa tankar är att sakna självrespekt, för den person som skadas av negativa tankar är jag själv. Det jag tänker avspeglar sig automatiskt på utsidan genom omständigheter, så med ett negativt inre omges jag av negativa omständigheter, det dras till varandra som en magnet.

I de flesta fall kan man inte säga att det är situationen i sig som är negativ, utan det är ens egna tankar kring situationen som avgör hur den får mig att känna och jag värderar den som bra eller dålig utifrån det. Jag kan känna ilska, frustration, irritation, skuldkänslor, tvivel, rädsla, att jag känner mig besviken osv. Men om jag frågar mig själv varför jag känner dessa känslor beror det på att jag, som ett litet barn, inte får som jag vill, att situationen inte överensstämmer med min, ofta förutfattade, bild.
Vi har alla massa olika ”barn” inom oss, dvs. olika ego, som vill det ena och det andra, och det räcker med att endast ett av alla barn inte får som det vill för att det ska börja skrika och sparka, vilket gör att man känner frustration eller sorg eller tvivel osv… Men en känsla föds av en tanke, det behövs en tanke för att känna känslan, så för att kunna känna t ex frustration måste man tillåta tankar som skapar frustration.
Man reagerar (tänker à känner) ofta per automatik för att man är van att tänka på ett visst sätt när en viss händelse sker. För till 99% har en likande händelse hänt innan, och samma tankar tänks då, och samma känsla känns då. Om och om igen. Man bestämmer med andra ord just i denna upprepade stund inte själv hur man ska tänka och därav må, det är ens vanor och antaganden och förutfattade meningar som bestämmer, och detta är inte frihet. Man gör detta utan att ifrågasätta det och av vana, tills det att man förstår att det är så.
I och med detta borde nyckeln till att inte bli ett offer för ens egna tankar och känslor vara att förstå att tankar kommer och går beroende på alla olika viljor vi har på insidan, utan att vi egentligen lägger märke till det. I och med att viljorna är flera, är det omöjligt att göra så att alla viljor går i uppfyllelse, att alla blir nöjda. Om man alltid tillåter sig att påverkas av de tankar och därmed känslor som medföljer när ens vilja inte går i uppfyllelse, och det kommer alltid finnas någon, kommer man aldrig att bli nöjd eller lycklig. Man borde därför inte ta varenda tanke, känsla på så stort allvar, så personligt, vilket kanske är konstigt med tanke på att det är ens egna tankar… Hur som hels – att inte låta en negativ tanke vara som en sten som kastas på en stilla sjö. Om man inte tar tanken på så stort allvar, inte tänker på den så mycket, får den ingen energi och till slut passerar den tillsammans med alla känslor som, den själv, skapade. Det finns alltid en motsats till allt, så man kan tänka på vad motsatsen är till situationen som ger de negativa tankarna. Om man fokuserar på det som är bra istället för det som är dåligt växer det som är bra, för återigen avspeglas det inre till det yttre.

Så för att ha en god, positiv, närvaro krävs att inte tillåta negativa tankar. Med det kommer ett fullständigt välbefinnande, vad gäller allt såsom hälsa och framgång. Allt börjar och slutar med tankar. Man kan bara ansvara sina egna tankar, det är bara dem som man måste lära sig att kontrollera. Eller rättare sagt lära sig att inte låta dem kontrollera en själv. Den enda som kan påverka mina egna tankar är jag själv, man är därför ensam i detta ständiga arbete vilket kan vara tungt men man är samtidigt inte beroende av någon annan vilket skulle vara mer begränsat och därför tyngre. Det är enklare att skylla på omständigheten eller en annan person istället för att vända sig inåt men om man inte vänder sig inåt kommer man aldrig att lära känna sig själv och det är den enda personen som man behöver förstå för att egentligen förstå någonting. Det var detta som kom med den fria viljan, för jag kan välja själv hur jag mår genom att välja, kanske inte vad jag tänker, men vilket vikt jag lägger på det.
Om man lyckas med det har man vunnit över den negativa omständigheten istället för att bli ett offer för den. Vilket är lättare sagt än gjort.

IMG_5356

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s